Ceník

Ceník služeb:

Výpis ze zdravotní dokumentace100 Kč
Potvrzení přihlášky do mateřské školky100 Kč
Potvrzení způsobilosti ke studiu na SŠ, VŠ100 Kč
Vyplnění pojistky100 Kč
Potravinářský průkaz100 Kč
Potvrzení zdrav. způsobilosti k účasti na letním táboře,
škole v přírodě, lyžařském kurzu, sportu, apod.
100 Kč
Posouzení zdrav. způsobilosti k získání zbrojního
průkazu sk. B, C
200 Kč
Aplikace očkovací látky na přání rodičů100 Kč
Posudek zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel200 Kč
Doplatek Prevenaru 13400 Kč
Doplatek Gardasilu 91700 Kč

Informace ke sportovním průkazům

Nejedná se o pouhé razítko do průkazky, ale od listopadu 2013 se dle zákona jedná o tzv. lékařský posudek zdravotní způsobilosti ke sportu.

1. Sporty, které nejsou zařazené mezi tzv. zdravotně náročné disciplíny:

Nutné absolvovat klidové EKG – Dětské odd., Nemocnice Tábor, a.s.

S výsledkem EKG poté přijděte k nám, my na základě rodinné a osobní anamnézy atd. zpracujeme posudek.

2. Sporty zařazené mezi tzv. zdravotně náročné disciplíny:

(např. box, judo, karate, motorismus, maratony, triatlon, potápění – seznam v příloze vyhlášky uvedené níže)

Je nutné absolvovat vyšetření u odborného sportovního lékaře a ten vydává lékařský posudek.

Kontakty na sportovní lékaře v okolí: MUDr. Kolomazníková, Nemocnice Tábor, a.s., tel. 381 607 101

Vše se řídí se vyhláškou č. 391/2013 Sb. o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu.