Ceník

Ceník služeb:

Výpis ze zdravotní dokumentace 100 Kč
Potvrzení přihlášky do mateřské školky 100 Kč
Potvrzení způsobilosti ke studiu na SŠ, VŠ 100 Kč
Vyplnění pojistky 100 Kč
Potravinářský průkaz 100 Kč
Potvrzení zdrav. způsobilosti k účasti na letním táboře,
škole v přírodě, lyžařském kurzu, sportu, apod.
100 Kč
Posouzení zdrav. způsobilosti k získání zbrojního
průkazu sk. B, C
200 Kč
Aplikace očkovací látky na přání rodičů 100 Kč
Posudek zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel 200 Kč
Doplatek Prevenaru 13 400 Kč


Informace ke sportovním průkazům

Nejedná se o pouhé razítko do průkazky, ale od listopadu 2013 se dle zákona jedná o tzv. lékařský posudek zdravotní způsobilosti ke sportu.

1. Sporty, které nejsou zařazené mezi tzv. zdravotně náročné disciplíny:

Nutné absolvovat klidové EKG – Dětské odd., Nemocnice Tábor, a.s.

S výsledkem EKG poté přijděte k nám, my na základě rodinné a osobní anamnézy atd. zpracujeme posudek.

2. Sporty zařazené mezi tzv. zdravotně náročné disciplíny:

(např. box, judo, karate, motorismus, maratony, triatlon, potápění – seznam v příloze vyhlášky uvedené níže)

Je nutné absolvovat vyšetření u odborného sportovního lékaře a ten vydává lékařský posudek.

Kontakty na sportovní lékaře v okolí: MUDr. Kolomazníková, Nemocnice Tábor, a.s., tel. 381 607 101

Vše se řídí se vyhláškou č. 391/2013 Sb. o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu.