Prohlídky a očkování

Preventivní prohlídky a povinná očkování jsou hrazená z veřejného zdravotního pojištění.

Ke každé preventivní prohlídce s sebou přineste:

 • zdravotní a očkovací průkaz dítěte
 • od 3 let věku dítěte i vzorek moče 
 • kopie veškerých lékařských zpráv z odborných poraden, z LSPP či z  hospitalizací dítěte, které jste do té doby neodevzdali.

Preventivní prohlídky a povinná očkování

vstupní prohlídka  do 2 dnů po propuštění z porodnice (registrace)
14 dní preventivní prohlídka
6 týdnů preventivní prohlídka
9 týdnů zahájení očkování: I. hexavakcína (Hexacima inj.)
3 měsíce preventivní prohlídka 
4-5 měsíc: preventivní prohlídka a II. hexavakcína
6 měsíců preventivní prohlídka
8 měsíců preventivní prohlídka
10 měsíců preventivní prohlídka
12 měsíců preventivní prohlídka a III. hexavakcína – nejpozději do 13. měsíce
13 měsíců očkování: I.  MMR (Priorix inj.) – nejpozději do 18. měsíce
18 měsíců preventivní prohlídka + vyplnění dotazníku na časný záchyt autismu
3 roky preventivní prohlídka
5 let preventivní prohlídka a přeočkování difterie + pertusse+ tetanus (Adacel inj.)
5 – 6 let přeočkování: II. MMR
7 let preventivní prohlídka
9 let preventivní prohlídka
10 – 11 let přeočkování difterie + pertusse + tetanus + dětská obrna (Boostrix-Polio inj.)
11 let preventivní prohlídka
13 let preventivní prohlídka
   
15 let preventivní prohlídka
17 let preventivní prohlídka


Po každém očkování je nutné zůstat v čekárně 20 minut!

Screening sluchu v 5 letech

Od 1.1.2019 je v České republice prováděn všem pětiletým dětem screening sluchu tónovou audiometrií v ordinaci ORL lékaře. Screeningové vyšetření slouží k odhalení sluchových poruch před nástupem do školy.  Vyšetření provádí např. MUDr. Ivo Daněk, Budějovická 553, 390 02 Tábor, Telefon: 381 256 372 či MUDr. Alena Haj AbdováSvětlogorská 2764, Tábor, telefon:  381 261 126.  Po preventivní prohlídce u nás objednejte své dítě, prosím, telefonicky na uvedených číslech, doporučení k vyšetření nepotřebujete.

Nepovinné očkování plně či částečně hrazené zdravotními pojišťovnami

Podle zákona hradí zdravotní pojišťovny tu očkovací látku, která je ekonomicky nejméně náročnou variantou. Pokud rodič zvolí jinou vakcínu, pak doplatí rozdíl mezi cenou této vakcíny a ekonomicky nejméně náročnou variantou.

!!! Ceny a doplatky se mohou měnit dle aktuálního ceníku!!

Očkování proti pneumokokovým infekcím 

Je úplně či částečně hrazené z veřejného zdravotního pojištění dle zvoleného typu vakcíny, začne-li se s aplikací mezi 3. – 4. měsícem věku dítěte ve schématu 2+1 u donošených dětí: první dvě dávky budou podány v intervalu dvou měsíců a musí být aplikovány do 7. měsíce věku, přeočkování třetí dávkou do 15. měsíce věku dítěte (obvykle se podávají současně s 2. a 3. dávkou hexavakcíny). Pro předčasně narozené děti (před 37. tt.) platí očkovací schéma 3+1: první tři dávky se aplikují v intervalu jednoho měsíce do 7. měsíce, přeočkování čtvrtou dávkou do 15. měsíce věku dítěte. K dispozici jsou v ČR pro děti tři vakcíny:

 • Synflorix inj.Pneumokoková polysacharidová 10-valentní konjugovaná vakcína, která chrání proti invazivním pneumokokovým infekcím a pneumoniím. Je plně hrazená ze zdravotního pojištění při dodržení aplikačního schématu (viz níže).
 • Prevenar 13 inj.Pneumokoková polysacharidová 13-valentní konjugovaná vakcína, která obsahuje navíc sérotypy 3, 6A a 19A, chrání proti invazivním pneumokokovým onemocněním, pneumoniím a akutním zánětům středouší. Je částečně hrazená ze zdravotního pojištění a doplatek je na každou dávku 400,- Kč/dávka  (může se během roku měnit) s úhradou v hotovosti v ordinaci. Zahájí-li se očkování pneumokokovou vakcínou později a nestihne-li se 2. dávka do 7. měsíce věku dítěte,  je nutné si hradit cenu vakcíny v celém rozsahu a očkovací schéma se řídí věkem dítěte při zahájení očkování. Plná cena vakcíny: 1.600,- Kč/ dávka.
 • Vaxneuvance Pneumokoková 15 valentní konjugovaná vakcína, doplatek 600Kč– možno od 6ti týdnů věku.

Očkování proti infekcím lidským papilomavirem = HPV

Je plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění dle typu zvolené vakcíny pro dívky i chlapce celkově ve 2 dávkách, podá-li se první dávka mezi 13. – 14. rokem věku (tj. nejpozději den před 14. narozeninami) a druhá dávka se podá po 6-ti měsících (nejdéle do 12-ti měsíců po 1. dávce).  Zahájí-li se očkování HPV vakcínou po 14. roce věku dítěte, je nutné si hradit cenu vakcíny v celém rozsahu a očkovací schéma se řídí věkem dítěte při zahájení vakcinace. V ČR jsou k dispozici tři vakcíny:

 • Cervarix inj.Rekombinantní, adsorbovaná 2 valentní vakcína proti lidskému papilomaviru typu 16 a 18, která je určena pro prevenci premaligních ano-genitálních lézí (cervikálních, vulvárních, vaginálních a análních) cervikálních a análních karcinomů, které jsou způsobeny určitými onkogenními typy HPV. Je plně hrazená z veřejného zdravotního pojištění při dodržení očkovacího schématu (viz výše).
 • Gardasil inj.Rekombinantní, adsorbovaná 4 valentní vakcína proti lidskému papilomaviru typu 6, 11, 16 a 18. Uplatní se v prevenci premaligních genitálních lézí (cervikálních, vulválních a vaginálních), premaligních análních lézí, cervikálních karcinomů a análních karcinomů v příčinné souvislosti s jistými onkogenními typy lidského papilomaviru (HPV), navích chrání proti genitálním bradavicím (condyloma acuminata) v příčinné souvislosti se specifickými typy HPV. 
 • Gardasil 9 inj.Rekombinantní, adsorbovaná 9-ti valentní vakcína proti lidského papilomaviru typu 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58. Vakcína je prevencí premaligních genitálních lézí (cervikálních, vulválních a vaginálních), premaligních análních lézí, cervikálních karcinomů a análních karcinomů v příčinné souvislosti s jistými onkogenními typy lidského papilomaviru (HPV) a proti genitálním bradavicím (condyloma acuminata) v příčinné souvislosti se specifickými typy HPV. 

Očkování proti invazivním meningokokovým infekcím

Dle zákona č. 205/2020 Sb. v § 30 odst.2, písm. b) se nově objevuje bod 8, který umožňuje s platností 
od 1. 5. 2020 plnou úhradu nepovinného očkování proti invazivním meningokokovým infekcím z veřejného zdravotního pojištění.

 • Bexsero inj. Rekombinantní, adsorbovaná rDNA vakcína proti invazivnímu kmenu Neisseria meningitidis skupiny B, který způsobuje závažné onemocnění s velmi rychlým průběhem (sepsi a purulentní meningitidu), kdy během několika hodin z plného zdraví hrozí selhání organismu s následkem smrti či těžkého postižení orgánů a CNS. Tato vakcinace je od 05/2020 plně hrazena při splnění těchto podmínek: je-li očkování zahájeno před ukončeným 6. měsícem věku dítěte (může se aplikovat od 2. měsíce věku) a je aplikováno ve schématu 2+1 (první dvě dávky s intervalem min. 2 měsíce, třetí posilovací dávka nejdříve za 6 měsíců po druhé dávce.
 • Nimenrix inj. Konjug. vakcína proti invaz. kmenům Neisseria meningitidis skupin A, C, W-135, a Y, které způsobují závažný hnisavý zánět mozkových blan (purulentní meningitidu) nebo těžké horečnaté onemocnění s velmi rychlým poškozením celého organismu (sepse, šok). Nemoc má velmi často dramaticky rychlý průběh, kdy během několika hodin dojde z plného zdraví k život ohrožujícímu selhání organismu. Tato vakcína je nově od 05/2020 plně hrazena při splnění těchto podmínek: 
  Je-li očkování aplikováno mezi 12. až 24. měsícem věku dítěte (tzn. v průběhu 2. roku života) a v 1 dávce. Obě vakcíny proti invazivním kmenům meningokoků mohou být aplikovány i kdykoliv později, avšak již s plnou úhradou pacientem (resp. zákonným zástupcem dítěte). 
  Plná cena Bexsera inj. je nyní 1.950,- Kč/dávka a plná cenu Nimenrixu inj. je nyní 1.200,- Kč/dávka
Očkování proti klíšťové encefalitidě 
FSME Immun inj.do 16 let 770 Kč/ dávku
FSME Immun inj.od 16 let 860Kč/ dávku
 – očkuje se 1.dávka, po 1-3. měsíci 2. dávka, za 5-12 měsíců 3. dávka, po 3 letech 4. dávka, poté přeočkování po každých 5ti letech


Očkování proti neštovicím

Varilrix inj.1400 Kč/dávku

– očkuje se ve 2.dávkách (1.dávka, po 6 týdnech 2.dávka)

Očkování proti rotavirům

Rotarix  – orálně podávaná vakcína

– očkuje se od 6.týdne věku 1.dávku, 2. dávka nejdříve za 4.týdny – očkování musí být dokončeno do 24.týdne věku


Příbalové letáky k očkovacím látkám ke stažení zde: ockovaci_latky.zip